Q&A s Petem Rameym - tentokrát na téma LAMINITIS

07.03.2020

BY CASIE · JANUARY 24, 2020

zdroj: https://thenaturallyhealthyhorse.com/qa-with-pete-ramey-rehabbing-laminitis-cases/

Už přes deset let jsem velkým fandou Peta Rameyho. Jeho kniha Making Natural Hoof Care Work for You je velmi praktická, a pomohla mi začít se správným trimováním mých koní. Teď, o pár let později jsem konečně měla příležitost navštívit jeden ze seminářů Peta Rameyho a to byla teprve parádní zkušenost. Chtěla jsem od něj získat interview pro můj blog, a nakonec se to podařilo. Tento článek Q&A který jsem nedávno napsala, se zaměřuje na rehab schvácených koní.

Jaké jsou první kroky, když tě zavolají na pomoc ke schvácenému koni?

1.)  Zavolám veterináře. Potřebuji rentgenové snímky, podrobnou diagnozu, někdy léky, někdy testy na PPID (Cushingův syndrom) a na inzulinovou rezistenci (IR). Nemohu dostatečně zdůraznit, jak důležitá je spolupráce veterináře a trimmera (podkováře).

Pak je potřeba okamžitě odstranit akutní spouštěče laminitidy (schvácení) - tedy obvykle zelenou trávu, jádro (obiloviny), pamlsky (vlastně všechno co může potencionálně obsahovat více než 10% cukru a škrobu, nebo více než 6% škrobu samotného) a nahradit to všechno v krmné dávce patřičným objemem zdravé vlákniny, bílkovin, tuků a cukrové kalorie takto vhodně nahradit jinými. Základním kamenem této úpravy KD je správné luční seno. Také je potřeba do denní KD zařadit vhodný minerální doplněk přesně k senu (kde je pouze to, co v senu chybí), anebo alespoň takový doplněk, který pokrývá typické oblastní deficity. Takový doplněk ale v běžném e-shopu asi nenajdete... (Američani mají California Trace, v ČR takový doplněk zatím chybí, nicméně intenzivně na tom pracujeme a brzy budeme mít podobný produkt s názvem MUSTANG TRACE - pozn. překladatele).

2.)  Snažím se majitele koně maximálně podpořit v diagnostice a popř. soustavné léčbě příp. spouštěčů laminitis, jako jsou žaludeční vředy, IR, Cushing atd...).

3.)  Pokusím se s majitelem posoudit situaci koně a odstranit příp. emocionální stres postiženého koně (nenechat koně zavřeného samotného v boxu, poskytnout mu společnost jiného koně, popř. možnost volného pohybu atd..)

4.)  Jakmile byla provedena vhodná úprava kopyt, doporučuji vodění koně a jiný lehký, nenáročný pohyb, který kůň zvládne v botách s měkkou podložkou cca 2cm silnou.

Mrkněte na protokol zde https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0737080613006370


Mají se schvácená kopyta trimovat jinak než kopyta zdravých koní?

Mechanický zásah se může velmi lišit případ od případu. Ale uvedu alespoň velmi zjednodušenou verzi: u tohoto trimu je absolutní prioritou č. 1 nášlap od patek a tomu se podřizuje všechno ostatní. Obzvláště na tohle musíte myslet při úpravě patkové části. Bude také potřeba nějaké účinné ochrany kopyt.

Detaily najdete v článku VÝŠKA PATEK: https://www.mustang-trim.cz/l/vyska-patek-rozhodujici-faktory/


DALŠÍ DŮLEŽITÉ KROKY

  • Optimalizovat překlop ve špici a odstranit tlak na kopytní stěnu.

Detaily v článku PŘEKLOP: https://www.mustang-trim.cz/l/preklop-pete-ramey/

Vypodložit chodidlo. Musíte mít 100% jistotu, že jakmile se noha koně zvedne ze země, jakýkoliv tlak na chodidlo neexistuje. Detaily zde (zatím nepřeloženo) :  https://www.hoofrehab.com/BootArticle.htm


Pete, ve tvém článku Laminitis Update https://www.hoofrehab.com/LaminitisUpdate.html  zmiňuješ, že podkování schváceného koně funguje jenom na chvilku, a že ve výsledku spíše způsobuje na kopytech ještě větší poškození a znemožňuje jeho normální, fyziologickou funkci. Předpokládám, že toto tvrzení jsi nezměnil. Můžeš vysvětlit jak vlastně podkovy ovlivňují funkce kopyta v takovém případě?

Co se týče ochrany kopyt u akutního, či chronického schvácení, je naprosto zásadní, aby kopytní stěna nenesla zatížení, tedy aby podkova nebyla přibita na část kopytní stěny, která se dotýká země, chodidlo naopak nesmí být zvednuto nad povrch a zůstat bez zatížení. Tento stav totiž v důsledku způsobuje to, že celá váha koně v podstatě visí na lamelách, které jsou poškozené. Každým pohybem se lamely také příliš pohybují a nadále zatěžují. Je pak téměř nemožné, aby od korunky dále odrůstala dobře spojená, zdravá stěna s kvalitními lamelami.

Podkova, přibitá na obvod kopyta (tedy s primárním zatížením kopytní stěny) často může poskytnout schvácenému koni dočasnou úlevu, protože pomůže všem těm oslabeným, zničeným lamelám spolupracovat jako tým. Jenže u takového typu podkování, kdy celá váha koně visí na lamelách to nakonec samozřejmě postupně ještě větší destrukci těch lamel a zapříčiní celkový pokles kostí v kopytním pouzdře.

Detaily naleznete v článku POKLES KOPYTNÍ KOSTI: https://www.mustang-trim.cz/l/pokles-kopytni-kosti/

Nicméně je možné poskytnout koni lepší ochranu, kde většina zátěže na lamelách nebude - tedy boty pro koně s vyměkčenými vložkami, v součinnosti se správným trimem, popsaným výše, nebo s ochranou kopyt popsanou zde (nalepovací boty - zatím nepřeloženo) https://www.hoofrehab.com/GloveMod.html


Jak moc důležité jsou podle tebe boty v procesu léčení schvácení a jaká máš doporučení pro jejich používání v těchto případech?

Je to naprosto zásadní. Jak jsem popsal výše.


Pete, setkal ses také s případy, kdy se koně po schvácení prostě neuzdravili, přestože byly podniknuty všechny správné kroky k jejich uzdravení od změn v krmení až po správný trim a ochranu kopyt? Jestli ano, proč se to nepovedlo?

Ano.

Neúspěch při léčbě laminitidy je obvykle zapříčiněn remodelací a úbytkem kopytní kosti, a co je ještě zásadnější je závažné poškození škáry ( dermální lamely, korunkové papily, chodidlová škára) 

Remodelace P3 pozorovatelná na RTG snímku obvykle indikuje masivní poškození škáry, a tudíž omezenou schopnost regenerace a hojení (následkem bude trvale slabé lamelové spojení, omezená schopnost kopyta produkovat chodidlovou rohovinu atd.). Příčinou tohoto stavu je obvykle dlouhodobé, nediagnostikované, neléčené akutní schvácení. U některých případů může být takto rozsáhlé poškození následkem i jednoho velmi vážného schvácení. To se označuje SIRS [Systemic Inflammatory Response Syndrom).

Také jsem viděl mnoho případů laminitidy, které se nepodařilo vyléčit, protože majitelé nebyli ochotní změnit management a krmení, tudíž neodstranili spouštěcí mechanismy laminitidy (nebyli ochotní se vzdát krmení obilovin, pamlsků a pouštění koně na zelenou trávu, a pak protože poruchy, které laminitis přímo spouštějí jako je Cushing syndrom a IR, nebo žaludeční vředy nebyly zjištěny, diagnostikovány a/nebo léčeny.


A pokud bychom tedy dodrželi všechny dietní pokyny a omezení, aplikovali správný trim a rehabilitovali dle tvých pokynů, jak dlouho by asi trvalo vrátit schváceného koně do dobré kondice?

To se dost liší podle jednotlivých případů a záleží také na tom, čemu říkáte "dobrá kondice".

Koně, kteří utrpí minimální mechanické poškození a jen projdou epizodou akutního schvácení se obvykle cítí lépe během 36 hodin od chvíle, kdy jsou odstraněny spouštěče laminitidy.

Dokonce i koně s chronickou laminitidou s rotací kopytního pouzdra (Pete jinde vysvětluje, že pojem "rotace kopytní kosti" považuje za nesprávný, protože kosti nikam nerotují, co skutečně rotuje a mění tvar a deformuje se je kopytní pouzdro - pozn. překladatele) mohou pocítit velkou úlevu prakticky okamžitě po korektivním trimu, pokud je proveden správně, a po poskytnutí vhodné ochrany kopyt vyměkčenými botami pro koně, jak Pete popisuje výše.

Ale může trvat i rok a více, než odroste nové kopytní pouzdo s pevně připojenou stěnou od korunky až dolů k zemi. Pokud tohoto není dosaženo, společně s adekvátní tloušťkou chodidla, kůň technicky nemůže být považován za "zdravého" a v dobré kondici.

A pak, samozřejmě, pokud jakýkoliv z výše uvedených faktorů selže (tedy přiměřená KD, dobrý trim, vhodná ochrana kopyt + vhodný pohyb - pozn. překladatele) dostanete se do nekonečného opakování situace 3 kroky vpřed, 2 zpět (a toto schéma může být i horší). A to je velmi pomalý progres. Nicméně nejčastějším scénářem, se kterým se setkávám je sezónní schvacování u koní, žijících na zelených pastvinách.

Nakonec bych chtěl říci, že moje osobní měřítko úspěchu je to, když se kůň vrátí do takové kondice, že se může pohodlně volně pohybovat naboso a je jezditelný na vyměkčených vypodložených botách na jakémkoliv povrchu. Toho docílím u většiny koní (přes 90%) cca do tří měsíců, a to bez ohledu na spouštěcí faktory a různé varianty předchozích poškození.