NEGATIVNÍ PALMÁRNÍ ÚHEL

17.07.2020
Prosím berte vážně NEGATIVNÍ PALMÁRNÍ ÚHEL

(česky), adaptace článku z: [Progressive Equine Services & Hoof Care Centre](https://www.facebook.com/hoofscanandhoofcarecentre/?tn-str=k%2AF&hc_location=group_dialog)
 
Co to je NPU a jaký má vliv na pohybový aparát vašeho koně?

Negativní palmární úhel, to je když: spodní linie kopytní kosti se svažuje dolů směrem k patce v mínusovém úhlu. Už nulový palmární úhel je velmi bolestivým a koně devastujícím stavem. Úhel kopytní kosti u zdravého koně bývá kolem 5°. Rozmezí od 3° do 7° pozitivně (tedy směrem nahoru k patce) se považuje za fyziologické - tedy zdravé, v závislosti na individuální stavbě těla koně. 

Mnoho koní má příliš nízké patky. Ty jsou bolavé, způsobují nášlap od špic, který devastuje celý pohybový aparát koně. Kůň s NPA má bolavé nohy i záda, NPA způsobuje výrazný diskomfort v pohybu, vyznačuje se nepřirozeným postojem (na předních nohách dává kůň nohy dozadu pod sebe, aby stál na špicích. U zadních nohou s NPA často přerůstají špice a koník dává rovněž nohy hodně pod břicho, což způsobuje bolest v bedrech). Takový koník může vykazovat problematické chování pod sedlem, může kulhat a mít pohybové problémy. 

Jak se to pozná na kopytech? Patky jsou velmi nízké, přerůstají špice. Typická je překvapivě výrazná klenutost v přední polovině kopyta oproti nízkým a slabým patkám. Míry střelkové rýhy u špičky střelky mohou být výrazné - 18 - 25mm, ale v patkové části to může být až pod 1cm, ale NPA je i pokud je v patkové části pod 2cm (a u špičky střelky nad 15mm (ideální míry jsou 25mm u rozpěrek a 18mm u špičky střelky, takto můžete NPA snadno odhalit a spočítat, a tedy odhadnout míru závažnosti. Kopyta s NPA mívají dlouhé špice a buldočí tvar z profilu (tedy nejsou rovná, ale vypouklá, viz fotka).  

Prosím berte v úvahu, že kůň s NPA není kvůli tomuto stavu schopen splnit určité vaše požadavky pod sedlem. Není toho fyzicky schopen, aniž by byl vystaven bolesti a dalšímu poškození pohybového aparátu. Nemá význam použití důraznějších prostředků a síly, ve snaze dojít v tréninku dál. Nepůjde to, dokud se stav jeho kopyt a následně pohybového aparátu nedá do pořádku. Takový kůň bude mít problém se shromáždit, prodloužit krok, uvolnit se, nebo jít svižně dopředu. Prostě nemůže.  

V dostihových a jiných sportovních stájích je velmi mnoho koní s NPU a přitom je od nich vyžadováno dosáhnout absolutních limitů jejich fyzických možností. To lze pouze za cenu velké bolesti a nepohodlí, a devastace jejich pohybového aparátu (souvisejí s tím samozřejmě např. také úrazy šlach, které jsou díky NPU nepřirozeně napjaté) protože nohy v tomto tvaru jsou obrovským handicapem. Dochází k fatálním poškozením koní.

Představte si, že byste měli tančit, nebo běžet obutí v botách jako na obrázku dole a přitom by do vás ještě šťouchali a kopali, abyste se pohybovali rychleji, svižněji, abyste šli rovněji a uvolnili se.

Taková kopyta vídá každý kovář/kopytář až příliš často. Vidíme to nepohodí už na jejich postoji, na jejich pohybu, bolest při každém kroku a slýcháme pořád ten stejný příběh. Jak se koník špatně jezdí, je neochotný, nechce se podsazovat, nejde dopředu. Nedáváme to majitelům za vinu, protože nemají tušení jak tomu koníkovi je a jak vážný problém NPU je, i když ta kopyta nevypadají až tak hrozně - žádné velké praskliny, abscesy, nikde neteče krev. Doufáme ale, že se povědomost o tomto problému rozšíří mezi majitele koní, uvědomí si, jak je to vážné a že je třeba to řešit za současného přizpůsobení práce a pohybu koně tomuto stavu potřebám k jeho rehabilitaci. Současná pravidelná spolupráce s fyzioterapeutem (popř. chiropraxe) je při takové rehabilitaci nezbytná.

Takže, i když je ten obrázek docela legrační, a samozřejmě neodpovídá úplně přesně tomu, co se děje v pohybovém aparátu koně, protože stavba těla koně a člověka je poněkud odlišná, věřím že vám pomůže uvědomit si, v jakém průšvihu kůň s NPU je a začnete to co nejdříve řešit, a hlavně se pokusíte zabránit, aby k tomu vůbec došlo. 

Jak? Poskytněte hříbatům a mladým koním spoustu volného pohybu. Nekovejte je nikdy před pátým rokem, protože vývoj jejich kopyt ještě není ukončen. Nedovolte, aby se vašemu koni strouhaly patky příliš nízko (nikdy se patky nesmí snižovat, pokud naměříte 25mm nebo méně ve střelkových rýhách v nejhlubším místě u rozpěrek oproti zemi. 

Budujte silné patky a ZKRACUJTE ŠPICE!! Dlouhé špice jsou často příčinou vytvoření NPU na kopytech a způsobují koním obrovský diskomfort při pohybu, i ve stoje. Kůň s přerostlými špicemi nemůže ani normálně, rovně stát, natož chodit! 

NPU ovlivňuje pohyb, zdraví a tudíž i mentální pohodu a výkon vašeho koně po všech stránkách. 

Vybírejte si pečlivě odborníka na úpravu kopyt vašeho koně, kopyta upravujte každý měsíc pro dosažení perfektního stavu a vyvážených, silných kopyt mustanga. 

A dobře krmte. Bez toho to nejde.