americká metoda trimování kopyt koní

Našimi vzory a učiteli jsou ti nejlepší z nejlepších amerických trimmerů -

PETE RAMEY

&

DAVID LANDREVILLE

MUSTANG TRIM je metoda, vycházející z výsledků práce, založené na pozorování příčin a následků - co dělá dobře a co škodí. Co se stane, když... při porovnávání  výsledků práce v dlouhodobém horizontu, na bázi hloubkového studia anatomie, biomechaniky a fyzikálních zákonů.

Díky těmto skvělým mužům za jejich práci a především za to, že nás vedou a vzdělávají, a my se můžeme posunout v kopytní péči zase dál za využití výsledků a zkušeností z jejich dlouhodobé práce. 

V sekci ČLÁNKY najdete spoustu překladů jejich textů. Zejména z

https://www.hoofrehab.com

MUSTANG TRIM se řídí výhradně přírodními zákony, vychází raději ze zkušenosti a praxe, než z tabulek a pouček.  Našim vzorem je dílo přírody, funkční a krásné kopyto divokého koně. 

Příroda vybavila koně dokonalým, ergonomickým mechanismem a nádhernými, silnými kopyty. Lidé už celá tisíciletí obdivují koně pro jejich krásu a rychlost, skoro se dá říct, že nám dávají křídla...

Příroda koně vybavila dokonalým organismem, připraveným skoro na vše v životě v divočině.  Pouze na jednu eventualitu příroda koně nepřipravila. 

Na život s člověkem.

Vzali jsme jim možnost pohybu na nekonečných stepích a polopouštích, kde jejich těla fungují na 100% a najdou si vše potřebné. 

Pokud chceme naše koně užívat pro radost, sport a pocit spojení s matkou přírodou, jsme povinní jim zajistit dobré podmínky pro to, aby naše přání mohli plnit a být při tom zdraví a spokojení, neméně důležité je, aby mohli také "žít svůj koňský život."

MUSTANG TRIM není jen o strouhání kopyt. Je to celostní metoda, která se zabývá životními podmínkami koně, jeho životním prostorem - managementem ustájení, možností pohybu, povrchy na kterých se pohybují, možností interakce se stádem, krmením, a dalšími souvislostmi se stavem kopyt, zubů, zažívacího systému a pohybového aparátu, což je všechno propojeno ve vzájemné závislosti...

KOPYTA DĚLAJÍ KONĚ...


MUSTANG TRIM se drží zásady, že pohyb léčí a proto je každý trim veden vždy tak, aby se koni ulevilo, aby se mohl pohodlně pohybovat, a to i během rehabilitace. Pokud to nejde naboso, pak s použitím bot pro koně. Občas to jinak nejde, má-li být kůň bez bolesti - a to buď dočasně, nebo i trvale. Na prvním místě je ale vždy snaha o zlepšení za zachování pohodlného pohybu - tedy zásada - po každém trimu o něco lépe.