REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží (doplňková krmná směs pro koně MUSTANG TRACE, popř. jiné směsi) Hany Kantorové, IČO 72478357 se sídlem Krasová 152, 679 06 (dále jen prodávající)

Vrácení zboží

Pokud chcete zboží vrátit, máte ze zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta 14 dní se počítá od následujícího kalendářního dne, kdy byl balík přebrán. Jako poslední den se bere datum odeslání formuláře s odstoupením od smlouvy či fyzické vrácení na jednu z firemních prodejen.

Jak vrátit zboží?

 • informujte nás prostřednictvím e-mailu windhill@seznam.cz
 • Zboží vracejte bez známek užívání, pokud možno v původním obalu.
 • Přiložte kupní doklad (prodejku či fakturu).
 • Pokud zboží posíláte zpět, připojte vždy průvodní dopis (tištěně, elektronicky).
 • Odešlete balík na adresu Hana Kantorová, Krasová 152, 679 06 Krasová. Neposílejte zboží na dobírku! Takový balík nebude přijat a odešle se zpátky k Vám.
 • Peníze Vám vrátíme převodem na účet do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pro vrácení peněz je nutné alespoň potvrdit odeslání zboží zpět k nám.

Při vrácení veškerého objednaného zboží, je zákazníkovi vrácena kupní cena zboží, včetně účtované ceny za dopravu při nákupu. Při vrácení části objednaného zboží (tj. některé zboží z dodávky si zákazník ponechá), je vrácena kupní cena zboží, náklady na dopravu nejsou vráceny. Žádné další poplatky nejsou účtovány. Pokud vyměňujete zboží za jiné, dopravné při zaslání vyměněného zboží již neúčtujeme.

Záruka

Krmiva jsou zbožím podléhajícím rychlé zkáze a nevztahuje se na ně záruční lhůta 24 měsíců.
Výrobcem garantovaná trvanlivost dodávaných krmiv je 6 měsíců od data výroby a je uvedena na obalu.
Na obalu je rovněž uvedena lhůta spotřeby.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé:

 • Při neodborném zacházení zákazníka s krmivem
 • Při nevhodném uskladnění krmiva u zákazníka
 • V důsledku živelné katastrofy
 • V důsledku násilného poškození
 • V důsledku povětrnostních vlivů
 • Při provozu za neobvyklých podmínek
 • Používáním zboží v nevyhovujících podmínkách, kdy neodpovídá teplota, vlhkost, chemické nebo mechanické vlivy
 • Poškození v důsledku vyšší moci.
 • Krmiva se skladují v suchu, na chladném místě chráněném před slunečními paprsky. Důležité je krmivo zabezpečit proti škůdcům

Reklamace

Pokud se rozhodnete reklamovat u nás zakoupené zboží, kontaktujte nás na telefonu 775244888, nebo emailem windhill@seznam.cz

Uveďte:

 • Jméno
 • Číslo objednávky
 • Název reklamovaného zboží
 • Foto vady a čísla šarže

Doba vyřízení reklamace záleží na druhu zboží a druhu reklamované vady, nepřesahuje však zákonem stanovenou lhůtu 30-ti dnů

Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží prodávajícímu, si hradí kupující sám.

Odlišný obsah zásilky

Pokud Vám byla doručena Vaše objednávka a její obsah nesouhlasí s původní objednávkou, kontaktujte nás prosím e-mailem na adresu mustangtrace@seznam.cz celou situaci zkontrolujeme a navrhneme Vám řešení.

Poškozené zboží

Při přebírání zásilky od přepravní společnosti je nutné pečlivě překontrolovat obsah zásilky. Pokud je obal evidentně poškozen, zboží prosím nepřebírejte.

Pokud máte pochybnost, zda je výrobek uvnitř zásilky v pořádku, balík od dopravce nepřebírejte a kontaktujte naši zákaznickou podporu. Zajistíme vám zaslání nového balíku.

Při přebírání do protokolu vždy uveďte "přebírám s výhradou pro možnou reklamaci". Jinak se může stát, že zboží nebude (i přes zdánlivě nepoškozenou krabici) v pořádku a přepravní společnost pak reklamaci neuzná.

Zpracovala: Mgr.Hana Kantorová