REHAB ŠPALKOVÉHO KOPYTA

13.11.2019

Postup DAVIDA LANDREVILLA při rehabilitaci špalkového kopyta

fotka nahoře:

- živá, pevně spojená kopytní rohovina je vyznačena zeleně

- již odumřelá kopytní rohovina je vyznačena červeně

- modré linie ukazují, kam se postupně mají posunout ty červené linie

fialové šipky:

každá šipka ukazuje na trojúhelník , který označuje kolik deformace je v této oblasti kopytního pouzdra. V tomto případě mají všechny trojúhelníky podobný tvar i rozměr.

1. poukazuje na odchylku ve špici

2. rozsah deficitu chodidla, možná kvůli úbytku kosti (zde je třeba vybudouvat více živé chodidlové rohoviny)

3. rozsah odumřelé patkové rohoviny (jediný trojúhelník, který v tomto případě mohu bez rizika odstrouhat)

4. rozsah odumřelé rohoviny, která potřebuje odrůst a uvolnit prostor

Fotka dole:

Zakulacení patek (heel rocker)

Červené šipky ukazují, kde končí střelkové rýhy a kde je špička rozpěrky.

Po odstrouhání tvrdé, odumřelé rohoviny ze střelky (za účelem, abychom efektivně posunuli nášlap koně více dozadu na patky, protože to tam bude pohodlnější) změním tvar patek (pečlivě sleduji úroveň chodidla a stěny ve špičce rozpěrky) mezi červenými šipkami, aby vše tvarově korespondovalo a bylo zaoblené ve stejných úhlech.

To koni umožní kvalitní a příjemný překlop v zadní části kopyta - v patkách a tak mu nastaví delší krok. (prostornější chod)

Pokud budu mít příležitost na tento postup navázat a provádět nadále pravidelnou a častou korekci směrem k vyváženějším proporcím, pohyb koně se výrazně zlepší a další 3 trojúhelníky odrostou a obrousí se (částečně přirozeně a částečně tomu pomůžeme dobrým trimem) Úspěšnost a rychlost takové rehabilitace jsou přímo úměrné množství pohybu koně a frekvenci (a kvalitě!) trimů.

Takto postupně přesunuji váhu koně a zatížení kopyt z přední části (kde při každém kroku kůň naráží na přední hranu kopytní kosti) na zadní, patkovou část, kde postupně budujeme silnější prstový polštář a chrupavky, bez přílišného zásahu, který by způsobil bolest a diskomfort koně během rehabilitace.

Kulatý tvar patek (zaoblení patek došikma k rozpěrkám) a vytvoření laterální klenutosti je v tomto případě tím nejzásadnějším (a současně nejefektivnějším) postupem pro úspěšnou rehabilitaci. Váha koně se takto totiž posouvá na patky velmi přirozeně, aniž by se patky musely drasticky snížit s rizikem velké bolestivosti. - pozn. překladatele (Mgr. Hana Kantorová)

(všimněte si také, že rohovina v horní části kopyta dorůstá v jiném úhlu - jakoby strměji, je to proto, že patka bude níže, a s jejím úhlem souvisí změna úhlu v přední stěně - koresponduje s modrou čárou, která označuje, kde to kopyto bude po rehabilitaci. Tedy úhel vypadá strmější, ale ve výsledku bude po snížení patek a posunutí nášlapu dozadu naopak mírnější.)