NAKRMTE KOPYTO - Pete Ramey

04.01.2020

I ta nejlepší kopytní péče má své limity. Je třeba naše koně pořádně a správně krmit, pokud chceme z těch kopyt dostat maximum, aby byla opravdu ta nejlepší z nejlepších a fungovala na 100%. Během let jsem si všiml, že neexistuje žádný způsob trimování, nebo podkování, žádná metoda, která by dokázala zajistit zdravý růst stěn, pevného lamelového spojení (bílé čáry), vybudovat pevná a silná chodidla, nebo kvalitní střel. U některých koní prostě jaksi nic nepomáhá.

To mě přivedlo ke Katy Watts www.safergrass.org a k jejím studiím různých hodnot cukrů v trávě a v seně. Když jsem si uvědomil, co s koňmi dělá permanentní předávkování cukrem, a jak ničí jejich kopyta, stal se ze mě doslova "cukrofobik" a profík na vyhledání "skrytých cukrů" v krmné dávce a začal jsem majitele koní přesvědčovat, aby učinili nezbytné kroky k jejich eliminaci. Způsob mého trimu se nijak moc nezměnil, ale je neuvěřitelné, o kolik lepší výsledky se začaly dostavovat poté, co jsem kromě trimu začal prosazovat lepší přístup ke krmení koní.

Tráva se pro mě stala "záškodníkem" a dávnou vzpomínkou pro mnoho koní v mé péči.

U některých koní to opravdu jinak nejde. Nicméně, mnohokrát jsem si všiml, že na některých pastvinách stáda koní doslova vzkvétají při perfektním zdraví, zatímco jiné pastviny, třeba o 5km dál jsou pro koně, kteří se na nich pasou, doslova toxické. Totéž jsem zaznamenal ve stájích, kde koně neměli žádný, nebo skoro žádný přístup na trávu.

Tak jsem těm lidem kázal o tom, jak jejich koně nemají dost pohybu a práce, a to způsobuje špatný stav těch koní a jejich kopyt, ale pak jsem jel o pár kilometrů dál do jiné (zdánlivě skoro identické) stáje, kde koně doslova zářili energií a zdravím, měli nádherná, silná a zdravá kopyta, a to přesto, že denně trávili třeba 12 a více hodin v boxu. O těchto mých zjištěních jsem nikdy moc nemluvil, ale pořád něco jakoby ťukalo na dvířka mých instinktů a vnitřních tušení. Chyběl mi nějaký díleček tohoto puzzle, které jsem chtěl složit.

Měl jsem mezi svými klienty několik stájí, kde koně byli chovaní pastevně, a kopyta jejich koní byla ubohá a nekvalitní, bez ohledu na to, jestli byli celý život naboso, nebo byli předtím kovaní, bez ohledu na cokoliv. Problémy přetrvávaly, ať už jsem zkoušel cokoliv a snažil se trim maximálně přizpůsobit tak, aby ta kopyta dorůstala a byla co nejlepší. Všechno selhávalo. Kopytní stěny byly slabé a odlupovaly se po vrstvách. Stěny byly separované a nebylo možné docílit toho, aby se lamelové spojení zpevnilo a dorostly zdravé, pevně spojené stěny. Chodidla těchto koní byla permanentně velmi tenká, s otlaky a často se objevovala hniloba. Když jsem přijel opět po pěti týdnech, vypadalo to, že jsem tam nebyl věky a kopyta se měla strouhat min. před měsícem. V tuto chvíli by bylo samozřejmě nejjednodušší hodit to všechno na přebytek cukrů v pastvě, a bezpochyby i to hrálo velkou roli. Ale pořád se nedalo ignorovat ty další stáje o pár km dál, kde byli koně také trvale na zelených pastvinách, a dařilo se jim skvěle, a kopyta měli dlouhodobě perfektní.

Nakonec mě Katy Watts přivedla k testování vzorků trávy z těch problémových pastvin, a zjistilo se, že ta tráva neobsahovala doslova ŽÁDNÝ ZINEK A MĚĎ.

"Měď má zásadní vliv na zdravou produkci a funkci enzymů, které formují posilující spoje mezi molekulami kolagenu a elastinu v pojivových tkáních. Deficit mědi tudíž v nejdramatičtějších následcích vede k abnormalitám kostí, chrupavek, vaziva, šlach, vazů a cévních stěn. U koní se deficit mědi spojuje dokonce s rupturami uterinní arterie (cévy vyživující dělohu), což mívá fatální následky (úhyn klisny). Nedostatek mědi také způsobuje vývojové vady kostí u hříbat. U jiných zvířat se prokázala spojitost nedostatku mědi se zhoršenou kvalitou srsti. Ačkoliv se to nestudovalo přímo u kopyt koní, nezapomeňte, že prvky, nutné k výstavbě a růstové mechanismy srsti jsou naprosto identické jako u kopyt (kopyta jsou totiž specializovaným útvarem kůže, a kůže, srst a kopyta jsou tedy prakticky stejnou strukturou)

Zinek má v těle obrovskou spoustu funkcí. Speciální struktury na proteinech, zvané "zinkové prsty" jim umožňují vázat se na DNA. Tyto "zinkové prsty" také ovlivňují skládání a strukturu proteinů. V enzymatických systémech je zinek základním prvkem pro formaci pigmentu, má antioxidační funkci, transportuje oxid uhličitý v krvi, má zásadní podíl na výstavbě a remodelaci kostí, na produkci inzulinu a jeho uvolňování, a mnoho dalších.." MVDr.Eleanor Kellon

Nakoupil jsem tedy hromady krmných doplňků na kopyta, které obsahovaly ty nejvyšší hodnoty zinku a mědi, co jsem našel, a kopyta všech koní na těch špatných pastvinách se zlepšily.

V tu chvíli jsem ovšem také zjistil, že jsem objevil pouhou špičku ledovce. Přihlásil jsem se tedy na základní kurz Dr. Kellon "NRC Plus" www.drkellon.com. Jsem pevně přesvědčen o tom, že každý, kdo má co do činění s chovem koní by si měl udělal tento online kurz, kde se naučíte chápat vztahy, role a důležitost vitamínů, minerálů, proteinů a elektrolytů, jak kůň využívá krmení k produkci energie. Naučíte se krmit tak, aby to šlapalo. V kurzu se odkrývá tajemství cedulek se složením, analýzy krmiv a naučíte se tam, jak poskytnout koni to, co skutečně potřebuje.

Během tohoto kurzu, když jsem se zpětně ohlédl na moje analýzy sena a travin na pastvě, mi došlo, že ty deficity zinku a mědi, které jsem objevil, byly snad tím nejmenším problémem. V oblasti, kde jsem bydlel totiž byly všude - v trávě, v seně, ve vodě a dokonce i v minerálních kostkách, které jsem doporučoval, extrémně vysoké obsahy železa.

" Nadbytek železa blokuje absorpci zinku a mědi, a to dokonce i když je těchto prvků jinak v potravě adekvátní množství. Nadbytek železa způsobuje mnoho problémů, jako jsou predispozice k infekcím (snížená imunita), predispozice k artritidě, zvýšené riziko problémů s vazy a šlachami, onemocnění jater, pozměněný metabolismus glukózy, včetně následků jako je inzulínová rezistence a evidentní diabetes." MVDr.Eleanor Kellon

Vysoké hladiny železa v těle způsobují inzulinovou rezistenci a naopak. To by mohlo vysvětlovat, proč vysoký obsah cukru v travinách měl mnohonásobně větší devastující účinek na koně, kteří žili na pastvinách s přebytkem železa, a s železitou vodou. Na tyto pastviny mě vždycky volali první k akutním, nebo i chronickým laminitidám (schvácení), a problémy přetrvávaly dokonce i když koně měli pastevní náhubky, nebo byli v "hladomorně" (na holém výběhu jen se senem, jenže to seno pocházelo ze stejného místa). Teď je mi úplně jasné proč.

Nejvíc frustrující součástí toho všeho je ovšem to, že po absolvování této lekce o výživě teď dokážu rozkódovat cedulky se složením granulí a krmiv pro koně a různých krmných doplňků, a když je porovnám se skutečnými potřebami koní (NRC daily requirements - denní potřeba vitamínů, minerálů a mikroprvků). Je celý tenhle podvod opravdu ostudný. Majitelé koní kupují krmné doplňky a/anebo komerční granule a jsou přesvědčeni o tom, že pokryli potřeby koně. Přečtou si složení, a všechno to tam najdou, všechno je to tam: zinek, měď, biotin, kalcium, fosfor... Je tam hezky všechno, co se všude píše, že koně potřebují pro udržení optimálního zdraví a výkonnosti. Všechno je to tam hezky vypsáno v ppm (parts per million) nebo v procentech DDD, ale netuší, co to znamená. Věří výrobcům. Ve skutečnosti jsou to ale pouhé zlomky toho, co ti koně skutečně potřebují.

Prohlížel jsem si jeden velmi oblíbený krmný doplněk, který jsem našel ve stáji jedné mé klientky. Byl složen z 93% ze soli a pyšně se chlubil na etiketě 3ppm zinku. Protože byl zinek uveden na nálepce se složením (společně s dalším tuctem minerálů v podobném množství) majitelka byla přesvědčená, že její kůň má bezpečně pokryto potřebné množství mikroprvků. Jenže její 500kg. kůň by ve skutečnosti musel tohoto přípravku pozřít asi 100kg denně, aby do sebe dostal alespoň minimální požadavek těla na zinek. (asi není třeba říkat, že to by toho koně samozřejmě zabilo) Je to podvod. A naši koně tím trpí (kromě našich peněženek).

Ale je to všechno ještě mnohem horší, než to vypadá. Pokud totiž ty krmné doplňky nedorovnávají zbytek krmné dávky - tedy trávu, seno a další krmiva, je absolutně k ničemu, nebo může dokonce i dost škodit. Chápejte - všechno je to velmi různé - každá pastvina a každé seno podle lokality má docela unikátní složení mikroprvků, a tudíž by byl potřeba doplněk přesně k tomu nastavený. Takže byste měli laboratorně testovat každý hektar pastviny a každý balík sena a k tomu doplnit přesně to, co v krmné dávce chybí v patřičném množství a vytvořit vždy kompletní krmný profil pro každý den. Koně s minimálním, nebo žádným přístupem k zelené trávě čelí úplně stejnému problému, jako koně na pastvinách. Všechno totiž závisí na složení půdy, kde to seno vyrostlo.

Navíc, proces sušení sena eliminuje vitamín E a esenciální mastné kyseliny, které jsou pro struktury kůže (kopyta) a pro boj se zánětem (např. při odoláváni laminitidě) tak důležité. Tyto látky musí být přidávány koni, který nemá dostatečný přístup na zelenou pastvu.

Totéž je u důležitých aminokyselin (lysin, methionin a threonin) které jsou zásadní pro rozvoj svalové hmoty a kopyt - často je jich spousta v zelené trávě, ale zničí se při sušení sena, stejně jako vitamin A.

Ve stájích, kde většinu kalorií mají koně ze sena a z obilovin, vídám zase jiný typický scénář. Koně mají nadbytek vápníku a nedostatek fosforu. Je velice důležité, aby tyto dva prvky byly v rovnováze - tedy v poměru 2:1 Velmi oblíbená vojtěška, a v některých oblastech i luční seno mají tento poměr spíše 5-7:1. To ovšem způsobuje funkční vyčerpání fosforu a může způsobovat křivost končetin u hříbat a úbytek kostní hmoty u starších koní. To ale v žádném případě neznamená že byste měli zase slepě doplňovat fosfor. Příliš mnoho fosforu totiž zase zpětně způsobuje nedostatek vápníku. Musíte testovat objemové krmivo. Snížení objemu vojtěšky a její nahrazení senem s nižším obsahem vápníku je mnohem lepší cestou, než doplňování fosforu.

Další problém s přebytkem vápníku je to, že snižuje absorpci hořčíku (magnesia).

"Příznaky nedostatku hořčíku (magnesia) jsou stejné jako u přebytku ionizovaného vápníku. Zahrnují - podrážděnost, přecitlivělost, svalové symptomy jako jsou ztuhlost, nebo záškuby (třes) až křeče, s možností symptomů GI až po nepravidelnost srdečního rytmu u vážných případů. Koně s mírným deficitem magnesia jsou často chybně diagnostikováni jako EPSM. Další projevy deficitu hořčíku (magnesia) které jsem zaznamenal jsou: nepravidelnost chodů, ztuhlost, dřevěnost (jakoby kůň chodil na chůdách) zašlapování předních nohou při chůzi, potíže s kontrolou zadku v obratech a neochota, až neschopnost cválat. Kůň s nedostatkem hořčíku (magnesia) rozhodně není štěstím překypující pohodář!" MVDr.Eleanor Kellon

Sůl je dalším velmi často chybějícím prvkem. Vidím to úplně všude, kam přijdu. Většina majitelů koní je přesvědčena, že když koně mají k dispozici kostku soli, určitě mají dostatek sodíku. Ve skutečnosti však koně nemohou pokrýt potřebu soli pouze lízáním kostky. Jeden jediný sportovně nevyužívaný kůň by totiž musel zkonzumovat asi 1kg soli za měsíc, aby tuto potřebu pokryl. Pokud by navíc byl v pracovním režimu, potřeboval 2x až 4x tolik soli. Ideální je nabízet koním sůl sypanou. Většina majitelů nemá tušení, nakolik zásadní je pro jejich koně dostatek soli.

"Sodík je zásadním prvkem pro absorpci mnoha výživných látek a jejich transport do buněk (včetně glukózy). Navíc je sodík zásadní pro správnou funkci nervů a svalové tkáně. Sodík je hlavním regulátorem hydratace tkání. Navíc, jestli je v tkáních dostatek vody nebo ne se mozek dozví právě díky sodíku a spustí režim "žízeň" pokud je ho tam málo. Pokud je vody v těle naopak moc, díky sodíku mozek rozhodne o jejím vyloučení močí. Pokud je příjem sodíku nízký, ledviny budou aktivně vylučovat draslík a budou sodíkem šetřit, a to i když budou krevní hladiny draslíku příliš nízké. Nedostatečné pokrytí sodíku je velmi častou chybou ve výživě sportovních koní.

Nedostatek sodíku tedy samozřejmě vede k dehydrataci. Mozek získává informace o hladině sodíku z mozkomíšního moku. Mozkomíšní mok je naopak filtrátem krve. Krevní hladina se udržuje tak, že "krade" sodík z mimobuněčné tekutiny. To má za následek snížení elasticity kůže, což je známý projev mírné až střední dehydratace. Pravidlo palce nám říká, že už tak mírná dehydratace jako 2 - 3% sníží výkon organismu až o 10%. Nicméně nadměrnému příjmu sodíku je také třeba se vyhnout. " MVDr. Eleanor Kellon.

Opět, optimálním řešením by bylo pravidelné testování a přiměřené doplňování potřebného množství sodíku.

Toto je pouze pár příkladů z mnoha. Koně potřebují konzumovat každý prvek v adekvátním množství, a obvykle musí být v rovnováze s několika jinými prvky. Tohle všechno samozřejmě není jen o kopytech, ale o celkovém stavu koně. Vyvážené krmení zásadně ovlivňuje motivaci koně, imunitní funkce organismu, sílu, vytrvalost, schopnost regenerace a hojení - vlastně všechny aspekty zdraví a výkonnosti koně.

Pokud mají vaši koně jakýkoliv problém, můžete se vsadit, že tam bude nějaký háček ve výživě. Až dosud, pokaždé když jsem měl problém vybudovat zdravé a silné kopyto, když jsem důkladně otestoval všechny složky krmné dávky, vždy jsem našel nějakou zásadní nerovnováhu minerálů anebo deficit určitého prvku. Úplně pokaždé. Nevyvážené krmení může být celý váš problém, nebo jeho část, ať už se jedná o tréninkovou záležitost, problémy s rekonvalescencí po úrazu nebo nemoci, nebo neschopností překonat ty 2/10 vteřiny, které vám vždy chybí k vítězství.

Ta nejlepší zpráva je, že se to dá snadno vyřešit. Když řádně otestujete složení krmné dávky, všechno dobře vybalancujete a doplníte to, co chybí, vyřešíte svůj problém a zároveň ušetříte hodně peněz. (pročpak nám o tom nic neřekli specialisté na výrobu krmiv?) ale budete muset trochu víc přemýšlet, namísto slepého vyhazování peněz za zaručeně účinné krmné doplňky a komerční krmiva. Když jsem nechal otestovat trávu a seno v oblasti, kde žiju, společně se špatnými zprávami (0 zinku a mědi) jsem zajásal nad dobrou zprávou - naše tráva jinak obsahovala VŠECHNY ostatní důležité složky. Moji klienti s pastvinami se mohou setkat s návodem NRC pro každý jednotlivý prvek (včetně proteinů) za pár korun na den. Tolik majitelů koní utrácí nehorázné částky měsíčně, aby udrželi své koně těsně za hranicí schvácení, tím že krmí kýble různých drahých, ale zaručeně účinných krmiv - prostě "pro případ" že by jim mohlo něco chybět. Nebylo by lepší pátrat po tom, CO PŘESNĚ jim chybí a doplnit pouze to?

Jak na to (ovšem v USA):

Posbírejte vzorky vaší trávy a sena a pošlete je do laboratoře. V USA www.equi-analytical.com (mají tam i návod jak správně posbírat vzorky). Pošlou vám analýzu mailem během několika dnů. Zvolte si balíček 601 za $35 na začátek. (srozumitelnější a kompletnější balíček je za $79, ale většinou není nutná až tak detailní analýza). V ČR je možné udělat rozbor sena či trávy v laboratoři v každém okresním městě. 

A co teď? Dostanete od nich dlouhý seznam nutričních komponentů, který vám asi bude připadat jako výklad algebry v čínštině. Můžete si s tím poradit různě: 1) (dobrá volba) přidejte se ke skupině www.ecirHorse.org. bude to pro vás obzvláště přínosné, pokud váš kůň trpí inzulinovou rezistencí, nebo Cushing syndromem. 2) (lepší volba) kontaktujte Dr. Kellon www.drkellon.com. Poskytuje konzultace za $100- to je zadarmo, kdybyste se mě chtěli zeptat 3) (nejlepší volba) přihlaste se na výživový kurz NRC Plus course ($210) a naučte se to všechno sami.

Až se vám podaří navrhnout si svůj první vlastní výživový doplněk, budete si muset každý komponent sehnat a objednat zvlášť za velmi výhodné ceny. Místní míchárny a firmy, které vyrábějí krmiva, někdy i místní velkoobchody, dodávající firmám na výrobu krmiv vám obvykle mohou dodat běžně krmené minerály po pytlech. 25kg pytel oxidu hořečnatého (magnesium) stojí kolem $10 a váš kůň to pravděpodobně za celý život nezkonzumuje. Menší množství můžete sehnat např. V USA na stránkách Uckele Health and Nutrition, www.uckele.com (nebo jim brnkněte na číslo 800-248-0330), nebo to seženete na Gateway Products, ti mají mnoho prvků zvlášť na prodej na www.buygpdirect.com. Záleží co potřebujete, ale většina majitelů koní, kteří si takto krmení sestavují, uvádějí celkové náklady kolem 20-30 centů na den. I v ČR jsou tyto suroviny dostupné za velmi nízké ceny.

Další možnost, která vám ušetří čas a práci, ale i peníze za různé směsi je nechat si to namíchat na www.CaliforniaTrace.com, Uckele (výše) a Horse Tech, www.horsetech.com, ti to dělají jako službu individuálním majitelům koní. U nás NOVĚ alternativa CALIFORNIA TRACE - český výrobek 

MUSTANG TRACE (koupíte v e-shopu)

Podávejte pak tento doplněk vašemu koni denně. To je nejsnadnější, pokud mu dáváte nějaké granule. Množství toho vašeho doplňku bude většinou velmi malé. Pokud je kůň pouze na pastvinách, možná bude potřeba trochu kreativity. Můžete doplněk zamíchat třeba do lžičky neslazeného jablečného pyré, nebo do namixované červené řepy s trochou ovsa, tohle většinou zabere.

Tak a teď máte dokonalý návod, jak na to. Jděte do toho a udělejte to.

Nejlépe ještě včera!

"Vřele doporučuji, pokud se přihlásíte do kurzu 'NRC Plus', mějte u sebe svoji vlastní analýzu krmné dávky (anebo analýzu vašeho klienta, který má koně s těmi nejhoršími kopyty). Pak to pro vás nebude pouze hora vědy a teorie, ale dozvíte se i něco konkrétního. Byl jsem naprosto přehlcen množstvím informací, a nedávalo to moc smysl, dokud jsem nezačal balancovat krmení pro konkrétní koně, které jsem znal osobně. Pak to okamžitě začalo všechno dávat smysl a zapadat do sebe." Pete

Když jednou s testováním začnete, pravděpodobně zjistíte, že vaše pastvina /nebo seno poskytuje prakticky SKORO všechno, co vaši koně potřebují - ať už se jedná o kalorie, tuk, bílkoviny (sledujte možný úbytek svalové hmoty, energii vašeho koně, jeho vzhled). Doplňte kalorie a bílkoviny peletami z bojínku, nebo jinými peletami s nízkým obsahem škrobů, pokud je to nutné. Možná vás to překvapí, ale pochopte, že právě ty "maličké díry" v kompletním nutričním složení vašeho krmného profilu mohou všechno rozhodit a může to pak vypadat, že ten kůň nevstřebá z celého krmení, ze všeho sena a trávy, prakticky nic. -- nebo toho má právě příliš mnoho? (v případě nedostatku některého důležitého prvku může vašemu koni začít blikat kontrolka "strádání" a začne se systematicky přežírat, aby ten důležitý prvek doplnil). Stálý přístup k objemovému krmivu a detailní vybalancování minerálů a stopových prvků by mělo být startovní linií pro každou koňskou dietu. Odtud (v závislosti na jednotlivci, podmínkách a na jeho pracovním zatížení) možná budete občas muset něco odebrat, nebo přidat. Ale mělo by se to dělat vědecky, a ne diletantsky jak to všichni známe. Proč tohle neví každý majitel koně? Vždyť tohle nic nestojí, když vám to řeknu.

tahák Dr.Kellonové

"Nedávno jsem dokončil kurzy 'Výživa jako Terapie' a 'Equinní Cushingův syndrom/Inzulinová rezistence' Tyto kurzy taky stály za všechny peníze ... a těším se na další kurzy hned jak budu mít trochu času." Pete

Moje "podvodnická dieta pro chudáky" je nesrovnatelná s klasickým vybalancováním krmné dávky, ale přesto je schopná dosáhnout výrazného výsledku všude na světě s náklady pár korun na den. Vezměme si pro příklad 450kg koně: krmte mu denně 450mg zinku, 150mg mědi (vynásobte to dvěma, pokud máte vyšší obsah železa v půdě a ve vodě), přidejte mu do krmení 2 polévkové lžíce kuchyňské soli. Pokud kůň není na trávě, ale na seně, přidejte ještě 3,000 iu humánního vitaminu E v olejových kapslích a hrníček čerstvého nebo extrudovaného lněného semínka. Pokud ten kůň má nekompenzovaný problém s přebytkem cukru (kůň s rozbitými kopyty na zelené pastvině apod.) přidejte 10 gramů (ne úplně plná polévková lžíce) magnézia (oxidu hořečnatého) - dávku hned snižte, pokud by kůň zareagoval řidší stolicí. Toto dávkování přerušte po 6 týdnech a počkejte si na analýzu objemového krmiva, abyste to mohli vyvážit s vápníkem a fosforem.

2013 Edit: Přestože testování a pravidelné analýzy krmení jsou stále tím nejlepším řešením, objevil se nový produkt California Trace Plus (877-632-3939) který pokrývá většinu klíčových nutričních problémů ve většině oblastí USA. Je to velice dobře vytvořený koncentrovaný doplněk, s vysokým obsahem zinku a mědi, bez železa, s přiměřeným obsahem vit.E, s antioxidanty, s působivým složením aminokyselin, vysokým obsahem vit.A, s vysokým obsahem biotinu a možnost s nebo bez probiotik. Rychle se stal mým oblíbeným doplňkem a mám vyzkoušené, že výsledky jsou vynikající. (v oblasti kde žiju a po celých USA).  U nás nyní alternativa - český MUSTANG TRACE (obj. v e-shopu)

Doplněno 8-3-18: z mojí facebookové skupiny Hoof Rehab Help -

Všeobecná doporučení ohledně výživy koní z HoofRehab/Pete Ramey

Pokud váš kůň vykazuje jakékoliv příznaky schvácení (laminitis) nebo jiné výživové problémy (výrazné růstové kroužky na kopytní stěně, červené horiziontální fleky na kopytech, sukně a separace kopytní stěny, rotace kopytního pouzdra, špatná kvalita kopytní stěny - lámavost, praskliny, nemoc bílé čáry, tenká chodidla, chabé střelky, přetrvávající hniloby, abscesy, obezita, špatná krmitelnost, problémy s přelínáváním.. atd atd... seznam by mohl pokračovat) doporučil bych vám ze všeho nejdříve zajistit koni perfektně vyváženou krmnou dávku. Žádný trim, podkování ani rady odborníků na kopyta nemohou vyřešit výživový problém koně.

Jsou dva způsoby jak to dělám - ten nejlepší, a ten daleko daleko za ním druhý nejlepší:

Takže ten nejlepší - obzvláště pokud máte podezření na inzulinovou rezistenci, PPID (Cushing), jakýkoliv další zdravotní/výživový problém, nebo opakující se epizody schvácení na jaře a na podzim:
Přidejte se k: https://ecir.groups.io/g/main a sledujte jejich krmivářské a veterinární programy do posledního písmenka.

To bude pravděpodobně obnášet testování trávy, sena a specifické krevní testy, ale věřte mi, funguje to mnohem lépe, než jakékoliv hádání a věštění z křišťálové koule.

Testujte seno a trávu na https://equi-analytical.com/ . Pečlivě dodržujte pokyny ke sbírání vzorků- je to levné a snadné. Pošlete jim trávu, oni vám pošlou výsledky. Ušetří vám to ve skutečnosti spoustu peněz. Naučili nás krmit koně všemi těmi drahými krmivy a doplňky, kterými je neustále předávkováváme karbo-hydráty a vším možným, "pro případ, že by koníčkovi mohlo NĚCO chybět" Jenže ve skutečnosti to funguje tak, že v seně/v trávě je prakticky všechno, co ti koně potřebují, bude tam chybět většinou jen několik klíčových složek, což se u jednotlivých pastvin a regionů liší. Zaplnit tyto díry je jednoduché a levné a není třeba přitom krmit další cukry a škroby, vycpávky a chemikálie, a ještě si při tom lámat hlavu s kaloriemi a proteiny.

Přesto, nějaké aminokyseliny, vitamíny a probiotika, které jsou součástí těch nejlepších krmných doplňků jako je California Trace Plus, nesmírně pomáhají, (obzvláště u koní, kteří jsou krmení primárně senem, a nemají k dispozici pastviny se zdravou zelenou trávou). Takže jsem se naučil používat jen dobré doplňky jako základ pro to, co si tam pak přidám. https://www.californiatrace.com/catraceplus.html  

v ČR https://www.mustang-trim.cz/p/mustang-trace-doypack-3kg-s-odmerkou-na-50g/

Další dobrý základ pro běžné doplňování krmné dávky je HorseTech Nutramino. https://horsetech.com/nutramino

Ve chvíli,, kdy budete mít hotovou analýzu trávy a sena, máte několik možností, jak s těmito informacemi pracovat. Můžete se přihlásit do online interaktivního kurzu NRC Plus na www.drKellon.com, a naučit se balancovat krmení sami. Nebo můžete využít služby na https://uckele.com/hay-mineral-analysis.html or https://customequinenutrition.com/products/vermont-blend nebo www.CaliforniaTrace.com tam vám řeknou co doplnit, na základě výsledků vaší analýzy objemového krmiva. A ten nejlepší kšeft na celém koňském světě - konzultace s Dr. Kellon za $100 www.drKellon.com a pracovat společně s vaším veterinářem na zajištění optimální péče o vašeho koně, což je obzvláště užitečné, pokud se vše komplikuje kvůli nemoci, rozkódování krevních testů a jsou tam nutriční problémy a kontroverze, které většina smrtelných veterinářů není schopna vyřešit.

Vzdálené, druhé nejlepší řešení:

Vědecké odhadování založené na NRC denních dávkách a všeobecném porozumění lokálním a regionálním průměrným hodnotám travin a sena.

Ačkoliv toto je metoda mnohem méně přesná a efektivní než je uzpůsobení krmné dávky přesně podle analýzy testovaných objemových krmiv, i tak jsou výsledky, co se týče stavu kopyt (a tudíž pravděpodobně i kvality vazů, šlach, kostí a vaziva) vynikající. Musím konstatovat, že nadále nemám žádný zájem pracovat na rehabilitaci kopyt koní, u kterých není zajištěna alespoň tato kompenzace.

Existuje již nová generace kopytních doplňků, jejichž kvalita je výrazně někde jinde, než kvalita běžně nabízených doplňků, které lidé znají. Jsou tam mnohem vyšší dávky klíčových živin, a obsahují málo, nebo žádné železo. (protože železem zapříčiněné inzulinové rezistence a/nebo blokace absorpce jiných prvků způsobené přebytkem železa jsou široce rozšířeným problémem).

Klíčovým problémem doplňování živin bez analýzy objemového krmiva je, že kromě minerálních deficitů často čelíme také problémům se špatným vyvážením minerálů, což není totéž. Určité minerály fungují pouze společně, v součinnosti, a to pouze ve specifickém poměru s jinými minerály. Takže pokud jsou v objemovém krmivu ty minerály v nesprávném poměru, je třeba krmit doplněk, který je také v nesprávném poměru, ale přesně naopak, abychom opravili tento problém.

Tudíž, vysoce kvalitní doplněk pro všeobecné využití nemusí pokrýt přesně vaše potřeby, ale pořád může mít velký vliv. Můj osobní favorit jsou pelety California Trace Plus (s výjimkou koní, žijících na rančích s vysokým obsahem selenu. [Edit: teď mají i verzi bez selenu].

V ČR už máme alternativu MUSTANG TRACE - dle vzoru CALIFORNIA TRACE :-) - můžete zakoupit v našem e-shopu!

Pokud kůň vykazuje příznaky nutričního problému, zmíněné výše, (anebo i nezmíněné) také se obvykle snažím o snížení hladiny cukru v krmné dávce. Jsem zastáncem inteligentního pasení (s přihlédnutím k tomu, jak hladiny cukrů v travinách během dne, počasí a ročního období kolísají) Tráva/seno mají opravdu lví podíl na kvalitě a vlivu krmení. Pokud se prokáže, že pastva/seno poskytuje konkrétnímu koni nadbytečné kalorie, nebo proteiny (můžete pozorovat úbytek svalové hmoty, úbytek energie, horší vzhled koně), doporučuji pelety z bojínku, nebo jiné pelety s nízkým obsahem cukrů a škrobů namísto pelet s obilninami a melasou.

Také preferuji pamlsky o velikosti hrášku, namísto celých jablek, mrkví apod.. (koně nemají na to metr - ale vůbec. Jen si to vyzkoušejte) .. pořád se snažím omezovat jakékoliv cukry a nahradit je něčím lepším.

Také se snažím minimalizovat příjem železa ve většině zeměpisných lokalit. Málokde je ho nedostatek. Doporučuji filtrovat vodu ze studní, raději než koně nechat pít vodu přímo z přírodních zdrojů, doporučuji raději bílé solné lizy než červené, a vynechání jakýchkoliv krmiv s obsahem železa.

Všechno tohle doporučuji pro koně, které rehabilituji, protože to skoro vždy považuji za ten nejdůležitější aspekt rehabilitace, který má přímý vliv na její úspěšnost. Ale všechno tohle doporučuji také pro zdravé koně, protože PREVENCE je vždy lepší, než ta nejlepší léčba. Perfektní krmení je výbornou prevencí tolika problémů s kopyty, pohybovým aparátem, kostmi, šlachami, vazy a chrupavkami, svaly a dalšími .. je to záležitost zásadní pro celkové zdraví organismu.

Důležitá poznámka: nezapomeňte, že pokud váš kůň dobře nevstřebává krmení (je špatně krmitelný), pozorujete u něj úbytek svalové hmoty, úbytek energie, negativní změny na jeho vzhledu, může to také znamenat vážný zdravotní problém. Nepodceňte to. Vždy takovéto negativní změny konzultujte s veterinářem.

Co se týče nové generace krmných doplňků, California Trace Plus není jediný, který mám rád (a ne, neplatí mi za reklamu).

California Trace (obyč., ne Plus) je levnější. Jeho nutriční profil je téměř stejně dobrý jako Plus - hlavní rozdíl je v obsahu probiotik a vyšším obsahu aminokyselin. Plus mám radši, obzvláště pro problematické koně, ale ten obyč. je super hlavně jako dlouhodobá prevence problémů za dobrou cenu.
https://www.californiatrace.com/ POROVNEJTE S ČESKÝM VÝROBKEM MUSTANG TRACE 

https://www.mustang-trim.cz/p/mustang-trace-doypack-3kg-s-odmerkou-na-50g/

California Trace je také velmi kompetentním poradcem a může vám doporučit jak doplňovat chybějící složky krmiva, nebo vám dokáže namíchat doplněk na míru podle vaší analýzy objemového krmiva.

- Pete Ramey


originál: Feeding the Hoof 7-30-08 Pete Ramey 2018 additional material added to end

https://www.hoofrehab.com/Diet.html