MUSTANG TRACE

19.01.2022

CO JE TO MUSTANG TRACE?

MUSTANG TRACE je granulované doplňkové krmivo pro koně. 

MUSTANG TRACE NENÍ jen doplněk na zlepšení kvality srsti a kopytní rohoviny . Je to doplněk, který zregeneruje a zrevitalizuje Vašeho koně natolik účinně, že se to v důsledku projeví krásně lesklou srstí, bujnou hřívou a kopyty, pevnými jako skála. Protože lesklá srst a zdravá kopyta jsou projevem vitality, zdravého, funkčního metabolismu, symbolem plodnosti a výkonnosti. Protože není koně, který by strádal a byl nemocen a přesto měl silná kopyta a krásně lesklou, zdravou srst a hřívu. Nejdříve se musí organismus nastartovat a posílit, což se pak projeví právě krásným zevějškem, ladným pohybem, přiměřeným osvalením a jiskrou v oku. MUSTANG TRACE působí zevnitř ven,  má takové složení, že srovná imunitu a celkovou odolnost Vašeho koně jednoduše tím, že doplní to, co chybí a pomůže tělu osvobodit se od toho, co ho zatěžuje. Vnitřní rovnováha dodá Vašemu koni klid a soustředěnost.

Náš doplněk se koním krmí ve formě malých granulek, vyrobených z pečlivě vybraných přírodních surovin, které jsou výživově hodnotné, neobsahují sacharidy navíc a koním velmi chutnají. Základ tvoří samé zdravé věci - šrotované lněné semínko, slunečnicové semínko, karob a rýžové otruby. Na ochucení jsme přidali malé množství jablečných výlisků (jsou to vylisované slupky a jadřince a minimem sacharidů, téměř čistá vláknina). Díky velmi nízkému obsahu sacharidů je MT obzvláště vhodný i pro metabolické, nebo schvácené koně a poníky a pro jedince s nadváhou.

Nepoužili jsme žádnou chemii, ani levný balast jako je pšeničná mouka, různé cukry, mletý vápenec apod. Jsou to nezdravé vycpávky, jejichž jediná výhoda je, že jsou levné (výhoda pro výrobce, nikoliv pro koně). Naše filozofie je taková, že chceme jen to, co je dobré a správné. 

Chutné granulky jsou také dost slané, a koně je kvůli vyvážené, slané chuti většinou dobře přijímají i samotné. Není nutné je míchat s krmivem, nebo máčet. Někteří citlivější koně ale i tak cítí nebezpečí, protože koncentrovaný koktejl aminokyselin, stopových prvků a vitamínů se přece jen prozradí i za chutí dobrůtek. Pokud je Váš kůň vybíravý, zařazujte MT raději po troškách a postupně dávku zvyšujte, až si na novou, zvláštní chuť zvykne a míchejte granulky s jeho oblíbeným krmivem. Koně, kteří mají deficit mikroprvků, obsažených v MT, se po něm většinou mohou utlouct. 

CO MUSTANG TRACE OBSAHUJE?

MT byl vyroben na základě soukromého výzkumu složení objemového krmiva (tedy trávy a sena) v několika regionech v ČRa na Slovensku. Inspirací nám byl článnek Peta Rameyho NAKRMTE KOPYTO. Informace a výsledky laboratorních testů nám poskytli nadšenci z řad členů fb skupiny koně-strouhání naboso. K našemu překvapení jsme zjistili, že obsahy živin se příliš neliší od parametrů zjištěných v USA. Složení jsme konzultovali s veterináři a specialisty na výživu.

Stručně si řekněme, co jsme zjistili. 

Brali jsme v potaz výsledky laboratorních rozborů sena a trávy v denní dávce 10kg, přičemž jsme se zaměřili na prvky, které se obecně považují za zásadní, deficitní a zpravidla se v krmné dávce doplňují. Překvapilo nás zjištění, že chovatelé dobytka testují objemové krmivo pravidelně a chybějící mikroprvky doplňují formou speciálně namíchaného lizu, aby jim dobytek prosperoval. Tuto variantu jsme zavrhli, protože je lepší dávkovat doplněk přesně na gramy, aby nedošlo k disbalancím. U dobytka, zvlášť pokud se pase, by to bylo dost problematické. U koní je to většinou poměrně jednoduché.

Co jsme testovali? 

testovali jsme obsah těchto mikroprvků v 10kg objemového krmiva (sena) a máme i nějaké výsledky z trávy, které korspondují.

sůl (Na) - zjištěno, že soli je v píci naprosté minimum, do 3% DDD.

vápník (Ca) - zjištěno, že všechny vzorky obsahovaly více než 100% DDD, často 200% DDD i více.

železo (Fe) - zjištěno, že všechny vzorky obsahovaly více než 100%, vzorky z některých lokalit i 400% DDD

zinek (Zn) - zjištěno, že vzorky obsahovaly většinou 20 - max.40% DDD

měď (Cu) -zjištěno, že vzorky obsahovaly vždy max do 3 - 5% DDD, ale často i do 1% DDD

jód (I) - zjištěno, že jód je také deficitní, max do 3% DDD

selen (Se) - zcela deficitní. Do 1% DDD

hořčík (Mg) - různé hodnoty dle lokalit a stavu sena (trávy) v rozmezí 40 - kolem 100% DDD.

Proto jsme sestavili recepturu MUSTANG TRACE bez železa a vápníku. Železo v ČR není v půdě ani ve vodě deficitní, naopak mnoho lokalit se vyznačuje i značným přebytkem Fe v půdě a zejména ve vodě a je to velký problém. Fe je ve vyšších dávkách toxické a tělo se přebytku nedokáže zbavit. 

Vápník je v zemské kůře hojně zastoupeným prvkem. Pokud kůň celkově nestrádá podvýživou, není pravděpodobné, že by měl deficit vápníku. Naopak přebytek vápníku v KD má za následek deaktivaci receptoru pro jeho vstřebávání a dochází k odvápnění organismu. Rozhodně tedy nechceme koním Ca neuváženě přidávat. Při suplemetaci vápníkem je navíc třeba brát v potaz jeho dorovnání s fosforem.

Látky výrazně deficitní, tedy Se, Cu, I, , Zn, Na přidáváme ve správných poměrech v celé denní dávce v maximálně biologicky vstřebatelné chelátové formě. 

Soli jsme přidali tolik, aby byl MT poživatelný a chutný. Více soli už se přidat nedalo. Doporučujeme dát koním k dispozici ještě čistou bílou sůl bez příměsí, pokud by to nestačilo. Minerální lizy nedoporučujeme, mohlo by dojít k předávkování některých mikroprvků. 

V MT je také menší množství magnezia (hořčíku), který by zejména v zimním období bez pastvy mohl být u některých koní mírně deficitní, pro úplnost. Není to ale dávka, vhodná pro koně výrazně deficitního. To jsou vzácné případy, kterým je vhodné podávat vyšší dávky Mg ve vhodnější formě dle doporučení veterináře. Nebylo by ovšem žádoucí takto doplňovat Mg všem koním plošně, "preventivně", jelikož normálně Mg nechybí a jeho předávkování by mohlo způsobovat např. průjmy. 

PROČ NENÍ V MT MANGAN A KOBALT?

Mn a Co jsou látky, které jsou nutné pro celkový metabolismus a výstavbu kožních struktur (nejen)  a často se objevují v preparátech na zlepšení kopyt a ststi. Nicméně obsahy Mn v půdě a ve vodě v ČR velmi kolísají a v mnoha lokalitách je problém s nadlimitním manganem ve vodě (typické mapy na hladině). Co je poměrně problematický prvek, neboť v přírodě se nevyskytuje v čisté formě, pouze ve sloučeninách, a to zejména se železem, těžkými kovy a arsenem. Ve veterinární medicíně nejsou příliš známy případy problémů s deficiencí kobaltu u koní, jeho nadbytek by mohl být problematický. Rozhodli jsme se tedy kobalt nepřidávat. Místo toho doporučujeme kobalt přidávat do krmné dávky v jeho biologicky nejpříznivější formě, tedy jako součást vitamínu B12 - kobalamin. Vitamíny řady B jsou pro lidi i zvířata velmi přínosné a mají vliv nejen na kožní struktury, ale i na nervový , nebo reprodukční systém atd atd... Jejich přínos je velký a nezpochybnitelný. Proč tedy nejsou ve složení MUSTANG TRACE? Protože jsme nechtěli za každou cenu plnit objem denní dávky syntetickými vitamíny a kazit chuť produktu, když vitamíny řady B se dají výborně doplnit vhodnou dávkou pivovarských kvasnic, které jsou levné a snadno dostupné. Pro získání kompletního spektra vitamínů řady B tedy doporučujeme přidat k MT přiměřenou dávku pivovarských kvasnic. 

PROČ V MUSTANG TRACE CHYBÍ VIT.D?

Vit.D si koně dokáží sami syntetizovat za působení slunečního svitu. Pokud jsou tedy koně alespoň 4 -12 hodin denně venku, není třeba vit.D doplňovat. Koně, kteří netráví alespoň několik hodin denně venku považujeme za raritu a výjimečný stav, který vyžaduje velmi specifické složení krmení a další speciální péči pro udržení dobrého zdravotního stavu takového koně. V těchto případech je třeba vit.D a jiné látky doplňovat zvlášť, v přesné dávce, stanovené veterinářem.

MUSTANG TRACE OBSAHUJE PŘIMĚŘENÉ MNOŽSTVÍ VIT. A, C a E

Vitamíny A a E jsou velmi důležité pro vitalitu organismu, imunitu, reprodukci a mnoho dalších specifických funkcí. Jeho obsah v seně klesá se stářím sena. Nicméně v trávě a v čerstvém seně jsou obsahy těchto vitamínů poměrně vysoké. V MT je obsažena významná dávka jak vit. A tak vit. E, ne však maximum, protože předávkování těmito vitamíny také škodí. Berme v potaz, že v běžné krmné dávce sestavené z píce a popř.dalších krmných surovin tyto vitamíny nejsou na hodnotě 0.

V MT je obsažen také vit.C. Koně jsou schopní si vit.C sami "vyrobit". Není to tedy jako u člověka, který to nedokáže a je odkázaný pouze na jeho příjem z potravy. Přesto koním oslabeným, se sníženou imunitou může chybět. V MT není celá denní dávka vit. C, jen poměrná doplňková dávka na podporu vitality, v kombinaci se zinkem velmi účinná. Přebytek vit.C organismus snadno vyloučí močí, není tedy důvod se obávat jeho předávkování. 

AMINOKYSELINY

pro podporu růstu a regenerace organismu a jeho metabolických procesů jsme do MT přidali 3 nejzásadnější aminokyseliny - lysin, methionin a threonin. Tyto aminokyseliny jsou obsaženy i v běžných krmivech pro koně, ne však vždy v dostatečné míře. Jejich doplnění organismu a jeho obnově a prosperitě velmi svědčí. Mají dobrý vliv na svaly, výkonnost, reprodukci, vitalitu a regeneraci organismu. V MT jsou takové dávky těchto aminokyselin, které mají prokazatelný účinek, není jich však maximum, protože předpokládáme, že koně, krmení MT dostávají krom toho ještě další kvalitní krmivo (třeba jen kvalitní seno a pastvu). Biotin je v MT ve slušné dávce 20g na den, což je doporučené dávkování u středně velkého koně. Nesnažili jsme se o dosažení maxima, ale o vyváženost.

Je třeba pečlivě uvážit čeho a kolik svým koním dávkujete. Ve výživě nikdy neplatí "čím víc, tím líp." ani u ovsa nebo u ovoce, a ani u vitamínů, stopových prvků a aminokyselin. Při deficitu důležitých živin organismus strádá, při jeho nadbytku je intoxikován a selhává řada důležitých mechanismů a funkcí.

MUSTANG TRACE jsme sestavili s maximální pečlivostí za posouzení všech těchto faktorů. 

Nesnažili jsme se klamat naše zákazníky tím, že bychom do složení zbytečně přidávali levné, neúčinné složky v minimálním množství (což se často dělá) jen proto, aby byl seznam látek delší a působil na klienty dojmem - "tam je všecko, zjednodušíme si život". My nevěříme ve zkratky a levné triky. Pokud potřebujete koni doplnit např. kloubní výživu nebo MSM, kupte mu kvalitní kloubní výživu a dopřejte mu účinnou dávku MSM, bylinky na detox, nebo na kašel, více bílkovin ve formě konopých výlisků nebo sladového květu. To jsou složky, které bychom už do denní dávky prostě nenacpali, mohlo by to zkazit vlastnosti a chuť našich vymazlených granulek. Navíc každý kůň má své specifické potřeby. Sestavte mu podle toho vhodnou krmnou dávku se vším, co potřebuje. V MT doplňujeme jen to, co potřebuje každý kůň. Ale zato velmi efektivně. Vytvořili jsme kvalitní krmný doplněk s perfektní účinností, nikoliv dort podle receptu pejska a kočičky. Méně je někdy více. 

MUSTANG TRACE obsahuje pouze 1,8% sacharidů a je tedy vhodný i pro koně s metabolickými poruchami, je vhodný pro mladé, rostoucí koně a hříbata i pro březí a laktující klisny. Prosím nepřekračujte denní dávkování (pouze ve výjimečných případech po dohodě s veterinářem) a nepřidávejte koním mikroprvky, obsažené v MT v dalším krmivu (mineralizované granule, musli, další krmné doplňky) popř. dávku snižte podle obsahu prvků v jiném příkrmu.

MUSTANG TRACE je vhodné podávat dlouhodobě, všem koním bez pauzy pro získání maximálního efektu a trvale dobrého stavu organismu a psychiky koně. 


¨