Jak měřit kopyta?

10.12.2019

(souvisí s článkem:   CHODIDLO KONĚ         (Pete Ramey)

Měření střelkových rýh vám poskytne velmi cenné informace o tom, jak je na tom váš koník s tloušťkou chodidla, s klenutostí a s výškou patek. Tohle vše zjistíte, když se naučíte kopyta přeměřit. Jak na to? Udělejte si měřič. Třeba z kopyťáku ... Jednu rysku vyznačte ve výšce 18mm a druhou ve výšce 25mm. První ryska (18mm) určuje ideální výšku, měřenou v nejhlubším bodě u špičky střelky vzhledem k nášlapné ploše a ta druhá (25mm) určuje ideální míru od nejhlubšího bodu ve střelkové rýze u rozpěrek vzhledem k nášlapné ploše. Pokud naměříte ideální míry, máte šťastného koně, který zřejmě bude běhat po jakémkoliv terénu bez zaváhání, protože má dostatečně silné patky a tlusté, klenuté chodidlo. Koník na fotce je 9 měsíců po sundání podkov trimován v 4-týdenních intervalech. Poslední měsíc se mu chodí mnohem lépe, protože u patek už má prakticky ideální míry, střelky jsou zdravé a silné. V přední části se klenutost a správná tloušťka chodidla teprve buduje a chybí nám tam asi 4mm. Věřím, že do léta vybudujeme i ten zbytek. Není to špatný výsledek na 8-měsíční rehab po sundání podkov a už tohle je velice funkční stav. Zadní kopyta kovaná nebyla a už mají parametry 18-25. Změřte si to taky. Pokud vám chybí v obou mírách více než 5mm, je jasné že je váš koník citlivý na náročnějším terénu kvůli nízkým patkám, tenkému chodidlu a nedostatečné klenutosti. Budete na tom muset zapracovat.. Pozor, měřte po trimu, vyšší, přerostlé stěny mohou měření zkreslit.
Měřte!!