10 NEVÝHOD PODKOV

12.11.2019


Super článek (překlad) od Inez Chehaibi. Originál a další super články zde: https://www.rozumimekonim.cz/deset-nevyhod-podkov/

Deset nevýhod podkov

Můj kůň býval kdysi okovaný. Neměla jsem ani tušení proč vlastně. Už jsem ho tak koupila. Můj podkovář mi také nikdy nic neřekl a ani slovem se mi nezmínil, že podkovy pro koně nemusí být tou nejlepší alternativou. Při zpětném pohledu si dnes vyčítám, že jsem se jako majitel lépe neinformovala. Přeji si, abych věděla daleko dříve, co je potřeba k tomu, aby kopyta mého koně byla silná a zdravá. Je váš kůň také okovaný? A kladete si stejně jako já otázku, proč je kůň jediným živočichem, který v podstatě není schopen chodit po vlastních nohou bez toho, aniž by na nich měl podkovy?

Všichni souhlasí...
Pokud si myslíte, že mít koně naboso je jen "alternativní metoda", pak vás asi překvapí, když se dozvíte, že téměř všechny nevýhody podkovy uvedené v tomto článku byly zkopírovány přímo z knih, které napsali certifikovaní tradiční a známí podkováři.

Samozřejmě, mnozí koně podkovy zkrátka potřebují. Zvláště pak tací, kteří mají nějaké zdravotní problémy nebo jsou tzv. kutí od malička. Mnozí podkovaní koně se také dožijí velmi vysokého věku, ale zajímá někoho zdali je to díky nebo navzdory podkovám? Průměrná délka života koně je v současnosti méně než 10 let a právě problémy s nohama jsou častou příčinou předčasného ukončení života těchto koní.

Když se kůň nepohybuje zcela přirozeně pak podkováři i veterináři obvykle radí, aby se okoval. Když je kůň okovaný a tedy znovu použitelný, všichni jsou šťastní a zdá se, že není třeba hledat příčinu nebo řešení problému. protože problém vlastně zmizel, kůň se uzdravil. Ale okovaný kůň, který přestal vykazovat známky diskomfortu, které vykazoval když okovaný nebyl, není sám o sobě důkazem toho, že jeho nohy jsou zdravé.

Pokud by podkovy byly pro koně tak prospěšné, daly by se i jednoduše odstranit a koně by znovu mohli chodit naboso a šťastně. Všichni ale víme, že takových případů je opravdu minimum. Většině kovaných koní pak trvá nějakou dobu, než jsou schopni přejít opět naboso.

Ochrana a pohodlí
Podkovy neřeší problémy, ale maskují je. Okovaní koně se v podkovách nemusí cítit komfortně, ale díky tomu, že přestanou vykazovat určité symptomy (kulhání) je pro všechny zúčastněné (majitele, kováře i veterináře) příčina vyřešena. Jenže podkova může příčinu pouze zamaskovat. To, že pomůžeme našemu koni se cítit lépe (přestane kulhat po aplikaci podkov) je super věc, ale obvykle by konečnému rozhodnutí o aplikaci podkov u určitého koně s pohybovými problémy měla předcházet důkladná diagnóza a kopec vyšetření, aby se vyloučily jiné příčiny kulhání či diskomfortních chodů.

>> Hidalgo Tip: Boty pro koně

Když jsou kopyta koně slabá nebo nemocná a kůň tak není schopen chodit pohodlně po určitých nebo všech typech povrchu, mohou se použít i jiné metody a jiná ochrana kopyta (např. botičky), alespoň do doby než se kopyto obnoví, či jinak upraví. Ačkoli podkovy , které se např. lepí na kopyto speciálním gelem, také nejsou bez nevýhod, mají stále méně negativních dopadů na kopyta než klasické podkovy, které se do kopyta přibíjejí podkováky.

Deset všeobecně uznávaných nevýhod klasické podkovy:

1. Snížení tlumení nárazů
Prstový polštář kopytního pouzdra a chrupavky jsou pružné části v zadní části kopyta, které přirozeně tlumí nárazy působící na kopyto a nohu koně. Na Youtube najdete několik zpomalených videí, které ukazují, jak se změní tlumící vlastnosti kopyta okovaného a neokovaného.

2. Fixace kopyta

Podkovy snižují přirozenou pružnost kopyta, která je nutná k optimálnímu fungování přirozeného mechanismu kopyta. Kopyta a dolní končetiny okovaného koně jsou obvykle chladnější a náchylnější ke zranění z důvodu snížení cirkulace krve v kopytě. Také kvalita rohoviny a rychlost jejího růstu mohou být ovlivněny nedostatkem živin a kyslíku v kopytních tkáních.

3. Snížení boční pružnosti kopyta
Dvě chrupavky v kopytě umožňují pohyby kopyta nahoru a dolů nezávisle na sobě. Na nepravidelném nebo nerovném terénu tyto boční chrupavky chrání klouby závěsů proti jednostrannému přetížení. Připevněním nepružné podkovy na kopyto tyto chrupavky nemohou plnit svou úlohu, protože jsou v podstatě připojeny k sobě navzájem podkovou. Tím se zvyšuje riziko poranění, zánětu a opotřebení kloubů koně.

4. Periferní přetížení
Podkovy zvednou kopyto ze země, takže zadní část střelky a obvod chodidla, které jsou jinak v přímém kontaktu se zemí, ztratí svou roli při přenášení zatížení. Hmotnost okovaného koně je tak nesena pouze kopytní stěnou. Okrajově zatížení kopyta pak postupně deformuje jednodušší a citlivé lamely, které tímto zatížením velmi trpí. Kopytní rozpěrky, které reagují na pohyb střelky a kopyta, jsou znehybněny podkovou v nežádoucí poloze a nemohou tak přirozeně tolik měnit svůj tvar jako je tomu u kopyt bosých.

5. Menší přilnavost, snížená citlivost
Okovaní koně mají menší přilnavost k povrchu, protože kov je ve srovnání s povrchem kopyta kluzký. Pokud máte možnost jezdit okovaného a bosého koně, pak jednoduše sami zjistíte, že bosý kůň má mnohem větší přilnavost na sněhu, ledu, asfaltu a dokonce i na mokré trávě. Navíc koně naboso mají lepší hmatový smysl, protože kopyty opravdu cítí zem a povrch, po kterém se pohybují, takže jsou i schopni více pečlivě vybírat, kam umístit své nohy. Také toto jim brání ve zranění.

6. Větší poškození při hrátkách koní
Okovaný kůň způsobí druhému koni či člověku více zranění než kůň bosý. Již kopnutí neokovaným koněm není příjemné, ale pokud vás kopne kůň okovaný, který je rozzuřený, způsobí vám veliké zdravotní problémy. A nejen vám, i svým pastevním kolegům, pokud je trefí do citlivých míst - nejednou se podobný případ řešil a neskončil příliš vesele.

7. Podkováky a otvory po nich
Otvory po podkovácích vysušují a oslabují kopytní rohovinu. Navíc poskytují ideální vstupenku pro bakterie. Rohovina je velmi dobrým izolačním materiálem. Nicméně podkováky z kovu vedoucí do kopyta vnášejí venkovní teplotu hluboko do nohy koně, což je jasně vidět na termografických snímcích.

8. Zvýšení hmotnosti
Podkovy koni přidávají značnou váhu. Čím těžší je podkova, tím více je biomechanika pohybu koně negativně ovlivněna. V některých chovech koní přehnané chody jistě oceňují, nicméně je logické, že umělá změna pohybu koně bude vždy mít za nějaký čas velmi negativní dopad na tkáně v kopytě a na pohybový aparát.

9. Udržování kopyt a intervaly podkování
Zdravá kopyta rostou přibližně o 1 centimetr za měsíc. Okovaní koně obvykle mají tento interval poněkud delší a jejich kopyta přirozeně nerostou tak rychle a často nejsou udržována dostatečně pravidelně. Mezi každým podkováním koně dochází ke změně postoje a kopyta mají v průběhu času tendenci se pomalu, ale jistě deformovat, což samozřejmě vede k problémům jako je praskání rohoviny, snížení (zvýšení) patek apod. Přední nohy, které jsou přirozeně více zatíženy se v průběhu času změní a zploští. Jednou z mnoha výhod bosého koně je, že se kopyto vyvíjí a dorůstá přirozeně bez omezení, která způsobuje podkova. Bosý kůň nemá takové problémy s kvalitou rohoviny či hnilobou střelky, která se projeví u okovaných koní daleko rychleji pokud se nedodržuje pravidelná kopytní hygiena, neboť za podkovu se dostanou nečistoty daleko snáze.

10. Nezdravé vibrace
Výzkum univerzity v Curychu ukazuje, že podkovy generují vibrační frekvenci 800 Hz. Taková frekvence je škodlivá pro živé tkáně a může způsobit artritidu.

Ok, tak ještě jednou ...
Když jsem byla malá a slyšela na ulici zvuk podkovaných koní, běžela jsem ven a dívala se. Zvuk podkov jsem si spojovala s něčím velkým: s koňmi. Dnes již tento zvuk nemám ráda a když ho slyším, připadá mi docela nepříjemný. Jedinou škodou je, že se nemůžeme zeptat přímo našich koní samotných na jejich názor, ale je snadné si představit, že oni jako zvířata plachá a lovená, by si přáli chodit méně hlasitě. Existuje mnoho majitelů, kteří mohou potvrdit, že se jejich nervózní, ustrašení koně stali mnohem uvolněnějšími a klidnějšími hned poté, co jim sejmuli podkovy. Je to na každém z vás, ale odpovědnost za dobro svého koně nesete jako majitelé, proto nad tím nemávejte rukou a nenechte si něco napovídat, ale hledejte pravdu.

Podle zahraničních zdrojů https://paardenhoeven.info